מחשבון

*התשואה המצוינת היא תשואה ריאלית (ללא הצמדה למדד).

* הרווח המשוער לוקח בחשבון תחזוקה ותיקונים, לא כולל ניקיון.

*הנתונים המוצגים במחשבון זה הם הערכות בלבד ואינם נחשבים כהתחייבות.

*מידע זה אינו ייעוץ השקעות. מומלץ להתייעץ עם מומחה להשקעות לפני כל השקעה.

 

©  2020  -  תובנה ירוקה בע"מ